Rekonstrukce historické budovy se většina stavebních firem bojí. Kromě toho, že je neustále kontrolují památkáři, musí se postarat i dokonalou podobu, která odpovídá původnímu vzhledu. Historická stavba bývá zpravidla hodně členitá a stavební práce jdou pomaleji než na stavbě jakéhokoli jiného domu. Většinou se jedná o úpravu vnějších i vnitřních stěn, výměnu oken, střechy a klempířských prvků. Samotnou realizaci musí provádět vyškolení a kvalifikovaní pracovníci, kteří svému řemeslu rozumí. K samotné realizaci budou zapotřebí různé stavební pomocné konstrukce. Tyto konstrukce by měly odpovídat členitosti budovy a měly by být co nejvíce variabilní. Týká se to i montáže lešení.

S námi to zvládnete

Bez řádně postavené stavební pomocné konstrukce se neobejde žádná stavba, natož stavba historického charakteru. Naše firma disponuje širokou škálou takových konstrukcí. Nejvhodnější variantou pro rekonstrukci historické budovy je trubkové lešení, které se přizpůsobí její členitosti. Nabízíme jeho pronájem soukromníkům i stavebním firmám.