Léčba závislosti na alkoholu trochu jinak

S léčbou závislosti na alkoholu mnozí otálejí, i když na ně okolí vyvíjí nátlak, a přestože si své problémy dobře uvědomují. Důvody jsou různé a zahrnují často i velmi zkreslenou představu, kterou o odvykacím programu máme. Její zdroje jsou většinou v beletrii či filmových dramatech, od pravdy se však můžou být na míle vzdálené. Nestátní psychologické zařízení se zaměřuje na pobytové odvykací programy, jež jsou situovány do velmi příjemného prostředí wellness hotelu. Klienti se tak mohou rehabilitovat po fyzické i psychické stránce.

Anonymita a profesionalita samozřejmostí

I v tomto zařízení stavíme na anonymitě a naprosté diskrétnosti. Co je vyřčeno během terapeutických sezení, zůstává přísně důvěrným. Také respektujeme osobní prostor každého klienta a jeho nárok na soukromí. Snažíme se vyjít co nejvíce vstříc specifickým požadavkům jednotlivých klientů, je možné zachovat kontakt s rodinou i pracovním prostředím. Věnujeme se převážně kognitivně-behaviorální terapii, zapojujeme i prvky známé z populárních AA programů.

Share